Tarieven

De logopedisten en kinesiste van DIA-LOG hebben allen een conventie afgesloten met het RIZIV en volgen de afgesproken richtlijnen voor de tarieven en terugbetalingsmodaliteiten. Sommige logopedisten werken met de derde-betalersregeling, andere niet.

Tarief logopedisch bilan: € 30.45,- per ½ uur
Tarief evolutiebilan: € 30.45,-
Tarief logopedische behandeling: € 21.75,- per ½ uur
Tarief logopedische behandeling: € 22.05,- per ½ uur
Tarief psychologische begeleiding:
Tarief intelligentieonderzoek: €110,-

Tussenkomst

De logopedisten en kinesiste van DIA-LOG hebben allen een overeenkomst met het RIZIV en met de verschillende mutualiteiten. Zodoende komen alle patiënten in aanmerking voor tussenkomsten:

75 of 90 %

Indien de problematiek voorkomt op de RIZIV-nomenclatuur komt de behandeling in aanmerking voor een financiële tussen komst vanwege het RIZIV ten bedrage van 75% van de tarieven. WIGW-patiënten kunnen zelfs beroep doen op een tussenkomst van 90%.

Aanvullende verzekering

Indien de stoornis niet voorkomt op de nomenclatuur, komen de mutualiteiten vaak tussen vanuit de aanvullende verzekering. Deze regeling is echter verschillend per mutualiteit en per arrondissement. DIA-LOG zorgt echter voor de juiste aanvraag en de juiste formaliteiten.