Opdracht

DIA-LOG heeft een meervoudige opdracht:

  • Een multidisciplinair onderzoeks- en behandelingscentrum voor kinderen met een complexe logopedische of leerproblematiek (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie).
  • Een centrum voor de mono-disciplinaire behandeling van logopedische stoornissen in de uitspraak, taal,stemgeving en bij het slikken.
  • Een centrum gespecialiseerd in de begeleiding van de begeleiding van een complexere logopedische problematiek zoals stotteren, schisis, mutisme, stemproblemen bij volwassenen, neurologische stoornissen.
  • Een regionale spreiding van logopedische praktijken om de dienstverlening dichter bij de patiĆ«nten te brengen.
  • Een aan-huis-begeleidingsdienst voor de (oudere) patiĆ«nten met een neurologische problematiek (afasie, dyspraxia, dementie, ziekte van Parkinson, ALS,...)
  • Een dienstverlening op scholen in de regio waarbij de kinderen logopedisch begeleid kunnen worden op de school zelf (buiten de klasuren voor de kinderen van lagere school).