Onderzoek

Ontwikkelingsmoeilijkheden

Het onderzoek bij kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden gebeurt meestal multidisciplinair en in verschillende stadia:

 • onderzoek bij een arts-specialist (kinderarts, NKO-arts, neuroloog)

 • intakegesprek met ouders

 • verzamelen van de bestaande gegevens
  • school

  • CLB

  • andere diensten


 • onderzoeken in Centrum:
  • intelligentieonderzoek door psychologe.
  • onderzoek* naar schoolse vaardigheden lezen, spelling en/of rekenen door logopedisten


 • bespreking van de onderzoekgegevens met de ouders

 • verslaggeving naar de ouders, school, CLB en medici.

 • voorschrift bij een arts-specialist (kinderarts, NKO-arts of neuroloog)

 • opstarten van begeleiding

 • bij heronderzoek specifieke hertesting rond schoolse vaardigheden aangevuld met neuropsychologisch onderzoek naar aandacht en concentratie, geheugen, studiemethode.

 

 

* de onderzoeken worden per leeftijdsgroep aangepast. DIA-LOG beschikt over tests voor kleuters (schoolrijpheid), kinderen lagere school, leerlingen middelbaar onderwijs en voor volwassenen.

Logopedische moeilijkheden

Het onderzoek naar de logopedische problemen verloopt eenvoudiger en wordt door een gespecialiseerd logopedist(e) uitgevoerd.

Uitspraak/slikkenLudo Adriaenssen
TaalEls Marijnissen
Stem kinderenHilde Smets
Eline de Bie
Stem jongeren/volwassenenEls Meeus
StotterenLaura Hoeylaerts
SchisisLudo Adriaenssen
Lezen/spelling/rekenenSophie Van Dijck (eerste graad)
Hilde Vande Meerssche (twee/derde graad, middelbaar onderwijs & volwassenen)

Procedure:

 • onderzoek bij arts-specialist (kinderarts, NKO-arts,neuroloog, orthodont).

 • onderzoek in Centrum.

 • voorschrift bij arts-specialist ((kinderarts, NKO-arts,neuroloog, orthodont).

 • verslaggeving naar ouders, artsen, school en CLB

 • opstarten van begeleiding in het Centrum, de school of bij logopedist(e) in eigen streek.

Psychologische moeilijkheden

Bij het onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen wordt er steeds een intelligentieonderzoek uitgevoerd door de psychologen (tenzij recente gegevens vanuit het CLB beschikbaar zijn).

Bijkomend neuropsychologisch onderzoek naar geheugen, aandacht en concentratie en studiemethode zijn mogelijk indien bij het eerste onderzoek aanwijzingen voor een zwakte binnen deze vaardigheden gevonden worden.

De psychologen kunnen d.m.v. belevingsonderzoek en vragenlijsten ook nagaan of er sprake is van sociaal-emotionele moeilijkheden zoals faalangst, negatief zelfbeeld, attitude t.a.v. het schoolgebeuren, enz.