Doel

  • Organisatie en co√∂rdinatie van de logopedische dienstverlening aan huis, in het centrum en op perifere locaties waarbij zowel onderzoek, begeleiding en nazorg centraal staat.
  • Multidisciplinair (psychologie - logopedie) onderzoek voor kinderen met een complexere meervoudige problematiek: leermoeilijkheden, aandachts- en concentratieproblemen, sociaal-emotionele problemen...
  • Gespecialiseerde begeleiding van mono-logopedische problemen: neurologische problemen (afasie, dementie, ALS, Parkinson, dysarthrie), stemproblemen, stotteren, schisis. De begeleiding kan zowel aan huis, in het centrum en op perifere locaties.
  • Administratieve ondersteuning van de logopedisten bij het uitoefenen van hun beroepsactiviteiten.